Reaksie op Burgermeester se anti-gay standpunt – Junie 2018

BRIEF AAN GEORGE HERALD
Ek verwys na die artikel in die George Herald van 14 Junie 2018, waarvolgens George se Burgemeester hom op ’n plaaslike radiostasie in ’n verklaring gedistansieer het van die feit dat die Boston Gay Choir se konsert onder die vaandel van die George Munisipaliteit aangebied word.
Volgens die artikel sou hy gesê het hy maak die verklaring “due to my Christian convictions and belief system”.
Natuurlik is dit die Burgemeester se reg om so ’n standpunt te huldig. Tog wil ek dit duidelik maak dat dit nie beteken dat alle Christene in hierdie oortuigings en waardesisteem deel nie. Hy praat byvoorbeeld nie namens my wanneer hy die verklaring maak nie.
Frederik B O Nel (18/06/2018)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *