Philippians 1:20-26 Funeral of Ronald K Scholtz

Philippians 1:20-26 Funeral of Ronald K Scholtz 1.    Text 20  Dit is my vurige verlange, en daarna sien ek uit, dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe,  Continue reading “Philippians 1:20-26 Funeral of Ronald K Scholtz”

Mark 9:2-9 Transfiguration Sunday 2018

Mark 9:2-9 URCSA SKUINSKRAAL, GEORGE, 11 FEBRUARY 2018 1     Last sunday after epiphany. Transfiguration sunday Year B [1] Other Revised[2] Common Lectionary[3] (RCL) texts for today:[4] Psalm 50:1-6; 2 Kings 2:1-12; 2 Corinthians 4:3-6 2     Background information about the Bible Book and text: Author: We do not know who the author named Mark was. MostContinue reading “Mark 9:2-9 Transfiguration Sunday 2018”

Thessalonians 5:16-24 – 17 December 2017

1 Thessalonians 5:16-24 URCSA SKUINSKRAAL 17 DECEMBER 2017 1     Third sunday of Advent Year B [1] Other Revised[2] Common Lectionary[3] (RCL) texts for today:[4] Psalm 128:13; Isaiah 61:1-4, 8-11; John 1:6-8, 19-28 2     Background information about the Bible Book and text: Author: Apostle Paul. Dated: One of the oldest books in the NT, and oneContinue reading “Thessalonians 5:16-24 – 17 December 2017”